Hắn là thầy đề (chuyên sáng tác thơ đề, phán số đề, và cũng là thầy cúng tiền cho lô đề).

Chuyện thầy đề, thầy bói, thầy cúng và thầy thuốc

Hắn là thầy đề (chuyên sáng tác thơ đề, phán số đề, và cũng là thầy cúng tiền cho lô đề). Một lần hắn lăn ra ốm, cứ lử khử lừ khừ, ... Continue Reading →

Truyện tranh: Bảo sao mụn ‘nổi loạn’

Những thói quen xấu trong sinh hoạt chính là nguyên nhân khiến mụn vẫn đều đặn đến thăm bạn.  Đôi lúc, bạn tự hỏi vì sao mụn cứ thi nhau ... Continue Reading →

Toát mồ hôi hột…!!!

Có một bà đỡ khá lành nghề nhưng hay mất bình tĩnh. Người ta gọi bà đến đỡ một ca đẻ con so, tới với hòm dụng cụ trong tay, bà nói với ... Continue Reading →