Thời gian và Cha

Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút.
Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việt làm, lập gia đình… cha tôi vẫn giữ thói quen như thế.
Cha dạy tôi: “Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trể con ạ”.
Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút.
Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: “Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại rộng lượng với người khác con ạ!”

Advertisement

No comments.

Leave a Reply