Thơ vui: Nhà chẳng có gì ngoài… điều kiện

Nhà em hoàn cảnh.. chỉ vài nghìn mâm. Thầy mo đến cúng lâm râm. Trả công ngồi khấn có 5 cây vàng…

tho-vui-nha-chang-co-gi-ngoai-dieu-kien_1 tho-vui-nha-chang-co-gi-ngoai-dieu-kien_2

Nghe vẻ nghe ve. Nghe vè thi cử. Đến mùa sĩ tử. Ở khắp địa phương. Khăn gói lên đường… ‘Chọi’ cùng các bạn.

Vè sĩ tử đi thi

Vè sĩ tử đi thi

Vè sĩ tử đi thi

Vè sĩ tử đi thi

Vè sĩ tử đi thi

                                                                                                                     Theo Báo Đất Việt

Advertisement

No comments.

Leave a Reply