Định nghĩa hài hước về vợ

Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được. Nhà động vật học: Vợ là một cá thể ... Continue Reading →