Trước và sau ngày cưới

Ngày cưới: -Chàng: Thật tuyệt vời!Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!   -Nàng: Em phải ra đi à? -Chàng: Không. Thậm chí em đừng ... Continue Reading →