Truyện cười dân gian : Trò khá hơn thầy rồi

Trò khá hơn thầy rồi Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến ... Continue Reading →