Vài ý tưởng nhỏ cho an toàn giao thông

TT – Sống ở VN được ba năm nhưng nhiều lần tôi không khỏi kinh ngạc với cách điều khiển giao thông của những người đi đường. Continue Reading →