Chuyện ai cũng hiểu nhưng không ai làm

Hắn lững thững dắt xe, nét đăm chiêu, bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Một ông bạn gặp hắn hỏi: – Đi đâu mà trông thiểu não, thất ... Continue Reading →