Vui cười : Vì sao nàng ngốc?

Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm, Adam gặp Đức Chúa và hỏi: – Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp. Tại sao Người lại làm cho ... Continue Reading →

Vì sao phụ nữ ngốc nghếch

Adam và Eva sống bên nhau rất hạnh phúc. Một bữa gặp Đức Chúa, Adam hỏi : Thưa Đức Chúa, Eva thật xinh đẹp.Tại sao Người lại làm cho nàng đẹp ... Continue Reading →