tránh... xe tông

Leo lên mái nhà để tránh… xe tông

Cuộc đời chúng ta trôi qua nhìn chung là bình thường nếu không nói là buồn chán. Vì vậy chúng ta cần phải biết quý giá những giây phút trọng đại, ... Continue Reading →