Em-xi ruột dư!

TTC –  Đám cưới thằng em con ông chú tôi nhằm “ngày tốt” nên tất tả lắm nó mới thuê được dàn nhạc, còn em-xi (MC) thì… ... Continue Reading →