Rành chuyện bếp núc

Truyện cười: Rành chuyện bếp núc

Biết hâm nóng đồ ăn cũng là biết chuyện bếp núc rồi?. Trước khi cưới, chàng trai hỏi người yêu: “Em có rành chuyện bếp núc không?”. ... Continue Reading →