Quơ-Gem

TTC – Một buổi sáng đẹp trời, ông trưởng ban sức khỏe phường Cây Mít ngồi mơ màng nhả khói thuốc bên ly cà phê sớm. Continue Reading →