Hình ảnh vải Lục Ngạn như chợ hoa đào xôn xao cộng đồng

Sau khi báo chí đăng tải những hình ảnh hàng nghìn xe thồ vải gây tắc nghẽn quốc lộ, rất nhiều tác phẩm được chia sẻ trên mạng cùng với ... Continue Reading →