Bi hài : Quá nhiều đàn ông Việt không chịu làm việc nhà

Ngay cả với những anh chồng đã từng đi du học, ‘hấp thụ’ lối sống, văn hóa phương Tây nhưng rồi về Việt Nam, hầu hết lại vẫn ... Continue Reading →