“Toán học là môn học duy nhất không có sự bổ ích”

Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Ngoài ra, còn những định nghĩa vui về các môn học khác. Toán học: Đây là môn học duy ... Continue Reading →