Lau nhau như chó…

Truyện cười dân gian là mang lại cho các bạn những tiếng cười bất chợt, hóm hỉnh, tế nhị… Vì là dân ngụ cư, Xiển thường bị bọn cường ... Continue Reading →