Hàng giả

Lời kêu gọi của kẻ bán hàng giả

Hỡi bà con. Tôi là một người bán túi xách giả. Đủ các nhãn hiệu, đủ các giá tiền. Nhưng giá nào cũng chỉ bằng chưa tới một phần mười giá ... Continue Reading →