Truyện cười: Học như bò, viết như gà

Thành ngữ này ý đi học mà không thuộc không hiểu cứ ra rả như bò nhai lại nên hay bị chê học dốt như bò hoặc ý chê người viết chữ xấu, ... Continue Reading →