Đọc sách miễn phí giữa công viên

TT – Đang có một chương trình đọc sách miễn phí do nhóm từ thiện Búp Sen Hồng tổ chức vào những ngày cuối tuần ở công viên xanh 3-2 (TP Huế, ... Continue Reading →

Ảnh hài hước về sự khác nhau giữa suy nghĩ và hiện tại

Chúng được cộng đồng mạng xâu chuỗi lại để chứng tỏ suy nghĩ một đằng còn thực tế lại một nẻo khác hoàn toàn.> ‘Troll’ cùng ... Continue Reading →