Ghen

Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…ạ”  ‘Chỗ ấy’ không thể khai Một ... Continue Reading →