Định nghĩa hài hước về vợ

Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được. Nhà động vật học: Vợ là một cá thể ... Continue Reading →

Cười Tí chơi : Định nghĩa vui về học

Học cách tắm rửa gọi là học kỳ. Bỏ, không chịu học thì gọi là… bác học. Học cách tắm rửa: học kỳ. Học những điều vô ích, làm ... Continue Reading →

“Toán học là môn học duy nhất không có sự bổ ích”

Toán học: Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Ngoài ra, còn những định nghĩa vui về các môn học khác. Toán học: Đây là môn học duy ... Continue Reading →