Dạy con

Ông bố thấy cậu con trai có hai cuốn vở mới liền hỏi: – Con lấy tiền đâu mà mua? Cậu con trai trả lời: – Ði qua phòng giáo vụ nhà trường, ... Continue Reading →