Đậu phụ mắm tôm

Hai ông đồ rủ nhau vào hàng đánh chén. Nhìn vào đĩa đậu phụ trên mâm, một ông nói: – Tôi ra một câu, ông đối được cho thông thì tôi chịu ... Continue Reading →