Vô tình chữa bệnh

Vô tình chữa đúng bệnh

Một bệnh nhân trầm cảm, ai hỏi gì cũng chẳng hé răng, sau khi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng được người nhà đưa đến phòng khám một bác sĩ ... Continue Reading →