Tiếu lâm chánh tông

TTC –  Chuyện kể rằng, ở một làng kia có ông Tú thi hoài rớt hoài. Tức khí, ông làm thơ vung vít chọc thiên hạ. Continue Reading →