Vô tình chữa bệnh

Vô tình chữa đúng bệnh

Một bệnh nhân trầm cảm, ai hỏi gì cũng chẳng hé răng, sau khi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng được người nhà đưa đến phòng khám một bác sĩ ... Continue Reading →
Bi kịch tắt đèn

Bi kịch tắt đèn thời nay

 – Để giúp học sinh đào sâu suy nghĩ, cô giáo dạy tiết văn về tác phẩm Tắt đèn quyết định hỏi thêm một câu nữa: – Các em hãy cho biết ... Continue Reading →