Bài học cuộc sống qua những câu chuyện cười

  Bài học 1:Con trai hỏi mẹ: Mẹ ơi sao tóc mẹ có vài sợi bạc thế? Mẹ trả lời: Tại vì con đó, con thân yêu, vì mỗi lần con hư là tóc mẹ lại ... Continue Reading →