Tức cảnh sinh tình

TTC –  Ba thầy đồ đi chơi, một thằng nhỏ theo hầu. Mùa xuân phơi phới, tức cảnh sinh tình, ba thầy cao hứng rủ nhau làm thơ. Continue Reading →