Coi chừng bể “trứng”

Sáng nay ad vừa bước lên xe buyt.Xe rất đông nên không còn chổ ngồi. Ad liếc một vòng thì thấy có cái bao tải dưới sàn xe.Vừa định đặt mông xuống thì nghe một tiếng la rất to của cụ bà gần đó:

– Ê ! coi chừng bể trứng .

Hoảng hồn quay lại :

– Dạ bao này đựng trứng hở bà ??? (lơ ngơ nai tơ)

Cụ bà cười lém lỉnh :

– Không………..SẦU RIÊNG !

( đúng là nể cách chơi chữ của ông bà ta)

Advertisement

No comments.

Leave a Reply