Ảnh chế đứt cáp quang biển

Cáp quang biển một lần nữa lại bị đứt và cá mập được cho là nguyên nhân.

Khi cắn cáp quang là sở thích của anh mập.

Khi cắn cáp quang là sở thích của anh mập.

Nhưng không may anh đã bị tóm.

Nhưng không may anh đã bị tóm.

Và tại tòa... bị cáo đã cúi đầu nhận tội.

Và tại tòa… bị cáo đã cúi đầu nhận tội.

Trong khi đó tại nhà hàng Thủy cung.

Trong khi đó tại nhà hàng Thủy cung.

Một số nơi có Internet trên thế giới.

Một số nơi có Internet trên thế giới.

Và một số nơi có cáp quang đi qua.

Và một số nơi có cáp quang đi qua.

truyencuoi.com Theo Vmode

Advertisement

No comments.

Leave a Reply